Bộ lọc sản phẩm

Thành phần

  • Lactic Acid (AHA) (1)
  • Mandelic Acid (AHA) (6)
  • Hyaluronic Acid (HA) (4)
  • Gluconolactone (PHA) (2)
  • Salicylic Acid (BHA) (1)
  • Azelaic acid (3)
  • Vitamin B5 (5)
  • Niacinamide (7)
  • Vitamin C (2)

Giá bán

0 VND - 5.000.000 VND

Thương hiệu

Quety © 2021 Seun. Designed & Marketing by Hurasoft
;